Domare

Regeländringar säsongen 23/24

Svensk Ishockeyförbundets styrelse har beslutat om spelregler för säsongen 2023/2024. Spelreglerna baseras i så stor utsträckning som möjligt på Internationella Ishockeyförbundets regelbok men i vissa avseende görs nationella avsteg för att anpassa regelverket efter de förhållanden som gäller i Sverige.

Regeländringar av större natur sammanfattas nedan. Därutöver har vissa redaktionella ändringar där förtydliganden, regelhänvisningar, stavfel och styckesindelningar har korrigerats.

Regel 9 – Dräkten
Om en målvakt tar av sig sin hjälm eller mask under ett friläge ska mål tilldömas.

Regel 19 – Kvittade straff/Sammanfallande straff
Om lagen spelar 5–5 och en spelare i respektive lag ådöms ett mindre straff ska utvisningarna kvittas och lagen fortsätta att spela 5–5.

Regel 20 – Större straff
Vid en videobedömning av större straff kan utvisningen annulleras efter videobedömningen.

Regel 21A – Dangerous Actions / Regel 21B – Match penalty
Internationella Ishockeyförbundet har beslutat att ta bort Match penalty som möjligt straff att utdöma. Syftet med förändringen är att domaren inte ska fatta beslut om eventuella avstängningar. Då denna förändring skulle få mycket stora konsekvenser för regionernas och distriktens disciplinnämnder har det beslutats att Match penalty kommer att behållas i alla serier och tävlingar vars disciplinärenden inte handläggs av Svenska Ishockeyförbundets disciplinnämnd.

Detta innebär att i SHL, Hockeyallsvenskan, SDHL, J20 Nationell, J18 Nationell, alla SM-slutspel samt TV-Pucken ersätts Match penalty med Större straffet och Game Misconduct för de förseelser där Match Penalty tidigare var ett möjligt straff. I dessa serier införs Regel 21A – Dangerous Actions som omfattar handlingar som innebär en stor skaderisk och som inte täcks av övriga spelregler.

I övriga serier kvarstår Match penalty på samma sätt som föregående säsong.

Regel 40 – Physical abuse of officials / Regel 23 – Game Misconduct
Physical abuse of officials omfattar nu även handlingar med ett likgiltighetsuppsåt. Det innebär att fysisk kontakt som hade kunnat undvikas och där spelaren eller ledaren uppvisat likgiltighet inför konsekvensen av sitt agerande ska utvisas.

Situationer där domaren utdömer Game Misconduct för physical abuse of officials får videobedömas. Straffet kan där fastställas eller annulleras helt.

Detta är en svensk tillämpning som avviker från IIHF:s regelbok.

Regel 51 – Roughing
Större straffet (utan Game misconduct) kan utdömas i gruffsituationer där spelaren framhärdar att fortsätta men där situationen inte övergår till ett slagsmål. Denna förändring kommer ge domarna större möjligheter att differentiera straffen mellan spelarna i ett gruff. Genom att införa större straffet för roughing (utan Game misconduct) kan den som framhärdar att fortsätta ett gruff, och därigenom skapar större oreda i situationen, ådömas ett strängare straff.

Detta är en svensk tillämpning som avviker från IIHF:s regelbok.

Regel 76 – Nedsläpp
I Hockeyallsvenskan kommer det genomföras ett försök där centern ska bytas ut vid förseelser mot nedsläppsreglerna vid de tillfällen där spelet måste stoppas på grund av förseelsen. Vid förseelser som sker innan spelet startas ska centern varnas på samma sätt som i övriga serier.

Regel 81 – Icing
I U15 och yngre tillämpas nu samma icingregel (hybridicing) som i övriga serier. Byte efter icing är dock fortsatt tillåtet.

Regel 101 – Illegal hit i damishockey
I regionala damjuniorserier tillåts tacklingar (dock ej på öppen is) på samma sätt som i SDHL och NDHL, som en del av det pågående pilotprojektet om tacklingar i damishockey.

För frågor om regler eller tolkningar, kontakta någon av nedanstående.

David Bergman
Domaransvarig
Svenska Ishockeyförbundet
david.bergman@swehockey.se

Klas Östergren
Regelansvarig
Svenska Ishockeyförbundet
klas.ostergren@swehockey.se

 

Regeländringar i pdf. 

 

 

Hanna Södergren 23-08-29