Gästrikemodellen

Gästriklands Ishockeyförbund och dess ungdomsföreningar arbetar sedan ett flertal år enligt en gemensam modell, Gästrikemodellen. Modellen syftar övergripande till att skapa förutsättningar för en bred bas i distriktets hockeyverksamhet.

Den gemensamma Gästrikemodellen innebär följande och varje förening ansvarar för att Gästrikemodellen kommuniceras ut till ledare, spelare och föräldrar.

Rekrytering till den förening där barnet bor – Föreningarna ansvarar för rekryteringen och inriktningen är att alla barn börjar spela ishockey i den förening som finns närmast där barnet bor. Då en förening blir kontaktad av en spelare/förälder från ett annat upptagningsområde ska föreningen hänvisa till rätt förening. Kartor för upptagningsområde för respektive förening

Spelarövergångar – Spelarövergångar i åldrar upp till och med U15 ska inte ske om inte särskilda skäl finns. Prövningen om särskilda skäl föreligger görs av berörda föreningar.
Inga föreningar, spelare, ledare eller föräldrar värvar aktivt i ungdomsishockeyn.

U16 bredd – Gästriklands Ishockeyförbund har som ambition att så många spelare som möjligt spelar så långt upp i åldrarna som möjligt. Målsättningen för U16 är att det ska finnas minst ett lag per ishall. För att lyckas krävs ett gott samarbete mellan föreningarna.

U16 Elit - Inför U16- säsongen samlas de bästa spelarna i distriktets TV-pucklag. Spelarna erbjuds även en plats i Brynäs IF U16, som deltar i den regionala U16-Elitserien.
Brynäs IF efterskänker eventuell utbildningsersättning för U16- året till den förening där spelaren spelade U15. Ersättning för J18- och J20- åren fördelas av Gästriklands Ishockeyförbund till de föreningar i Gästrikland som bedriver ungdomsverksamhet.

Länk till Informationsfolder:

Folder Gästrikemodellen

Länkar till modellerna:

Gästrikemodellen

U16- elitmodellen Gästrikland

Senast uppdaterad: 22-12-13 av Erik Tyldhed