Gästrikemodellen

Gästriklands Ishockeyförbund och dess ungdomsföreningar arbetar sedan ett flertal år enligt en gemensam modell, Gästrikemodellen. Modellen syftar övergripande till att skapa förutsättningar för en bred bas i distriktets hockeyverksamhet.

Den gemensamma Gästrikemodellen innebär följande och varje förening ansvarar för att Gästrikemodellen kommuniceras ut till ledare, spelare och föräldrar.

Rekrytering till den förening där barnet bor – Föreningarna ansvarar för rekryteringen och inriktningen är att alla barn börjar spela ishockey i den förening som finns närmast där barnet bor. Då en förening blir kontaktad av en spelare/förälder från ett annat upptagningsområde ska föreningen hänvisa till rätt förening. Kartor för upptagningsområde för respektive förening

Spelarövergångar – Spelarövergångar i åldrar upp till och med U15 ska inte ske om inte särskilda skäl finns. Prövningen om särskilda skäl föreligger görs av berörda föreningar.
Inga föreningar, spelare, ledare eller föräldrar värvar aktivt i ungdomsishockeyn.

U16 Elit och bredd – Som en del i Gästrikemodellen arbetar Gästriklands ishockeyförbund och dess ungdomsföreningar enligt en gemensam överenskommelse för U16-året. Ambitionen är att så många spelare som möjligt spelar så långt upp i åldrarna som möjligt. Målsättningen för U16 är att det ska finnas minst ett lag per ishall och för att lyckas krävs ett gott samarbete mellan föreningarna. Överenskommelsen syftar vidare till att skapa förutsättningar för samtliga spelares fortsatta utveckling inom distriktet och därigenom skapa en större bredd och vassare topp i distriktets hockeyverksamhet. En gemensam aktivitetskalender har tagits fram som en del i modellen.

Länk till Informationsfolder:

Folder Gästrikemodellen

Länkar till modellerna:

Gästrikemodellen

Ny Avsiktsförklaring: U16-modellen

Senast uppdaterad: 22-12-29 av Fredrik Molander