Spelarövergångar

Spelare som representerar en förening enligt TB 4:1 kan under tiden 16 maj – 31 januari byta förening om alla tre parter är överens. Med detta avses att spelaren, den förening spelaren representerar och den nya föreningen har skrivit på avtal om övergång och nytt spelaravtal.

I ungdomshockeyn i Gästrikland gäller den 1 september som sista övergångsdatum för spelare födda 2009 (U15) och senare för säsongen 2023/2024.

Bakgrund

Gästriklands Ishockeyförbund och dess ungdomsföreningar arbetar sedan ett flertal år enligt en gemensam modell, Gästrikemodellen. Modellen syftar övergripande till att skapa förutsättningar för en bred bas i distriktets hockeyverksamhet.

Rekrytering till den förening där barnet bor – Föreningarna ansvarar för rekryteringen och inriktningen är att alla barn börjar spela ishockey i den förening som finns närmast där barnet bor. Då en förening blir kontaktad av en spelare/förälder från ett annat upptagningsområde ska föreningen hänvisa till rätt förening.

Spelarövergångar – Spelarövergångar i åldrar upp till och med U15 ska inte ske om inte särskilda skäl finns. Prövningen om särskilda skäl föreligger görs av berörda föreningar.

Inga föreningar, spelare, ledare eller föräldrar värvar aktivt i ungdomsishockeyn.

Senast uppdaterad: 23-11-23 av Hanna Södergren